Banja Luka, 27.2.2017. - Privredna komora Repubike Srpske i Evropska banka za obnovu i razvoj prezentovali programe podrške malim i srednjim preduzećima

Banja Luka 01
Banja Luka 02
Banja Luka 03
Banja Luka 04

Razvijeno od:

EBRD blue 12mm (E) Crop

Financijski podržano od:

FundedEU logo

Implementirano od:

logo rina

e

w

Partnerske banke:

Copyright © 2016 BiH-SME-CSF

Ovaj dokument je proizveden uz financijsku podršku Evropskog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ovdje iznesena mišljenja su od konsultanata i stoga se ni na koji način ne može protumačiti da prenose službene stavove Evropske Unije.