Intervju sa g. Nenadom Vukoje, vlasnikom mljekare “Pađeni”

Nenad Vukoje Padjeni

 1. Mljekara “Pađeni” je osnovana prije 18 godina i danas je na tržištu prepoznata kao uspješna domaća kompanija. Kako je izgledao put razvoja kompanije od 1999. godine do danas?

Prije više od 18 godina sa suprugom pokrečem mali porodični biznis čija je početna zamisao bila da preživimo kao porodica i da opstanemo na tržištu. Počeli smo sa vrlo malim ulaganjima u jedan vojnički kazan i pakerice za pakovanje čaše jogurta u iznamljenom prostoru od tridesetak kvadrata. Početni kapacitetet je tada bio oko 150 litara upakovanog jogurta. Nismo imali zaposlenih radnika, radili su samo članovi porodice. Sa velikim radom, voljom i željom za radom i uspjehom uspjeli smo da svake godine širimo naš proizvodni kapacitet, da kupujemo dio po dio opreme, dok nismo 2002. godine odlučili da pravimo novi objekat. Posao i dalje širimo, pravimo nove proizvode, osvajamo nova tržišta i 2011. godine shvatamo ako hoćemo naprijed trebamo napraviti plan širenja za naredni period. Na osnovu analize dosadašnjeg rada pravimo plan aktivnosti do 2025. godine sa presjekom na 2020. godinu. Usvjamo plan i počinjemo praviti 2012. godine veliku halu od 1.700 m2. . Građevinski radovi završeni su kroz godinu dana, te smo nakon toga instalirali i novu opremu.

Izgrađeno je veliko povjerenje između nas i 1.000 kooperanata, što je omogućilo da proširimo preradu, prodaju i otkup sirovine. Danas prerađujemo oko 40.000 litara mlijeka raspoređenih u tridesetak proizvoda upakovanih i tehnološki obrađenih na najsavremeniji način. Proces rada u proizvodnji svakodnevno nadgledaju četiri tehnologa koji ne dozvoljavaju da proizvod izađe na tržište, a da nije siguran za ishranu i da nije visoke kvalitete. Također, da bi sirovina bila visoke kvalitete na terenu svakodnevo rade sa farmerima mlijeka i dva inžinjera poljoprivrede.

 1. Koji proizvodi se mogu naći u vašem asortimanu?

Naš asortiman je podijeljen u više cjelina:  kiselomliječni proizvodi (jogurti, pavlake, namazi), meki sirevi, polutvrdi i tvrdi sirevi, kao i tradicionalni proizvodi (mladi kajmak, kajmak iz mješine, sir iz mješine, sir torotan).

 1. Proizvodi mljekare “Pađeni” prepoznatljivi su na tržištu BiH, a od 2016. godine dobili ste dozvolu za izvoz proizvoda i u EU. Na kojim tržištima su danas prisutni vaši proizvodi?

Naše proizvode možete kupiti u skoro svim gradovima BiH, kao i u Crnoj Gori.

 1. Mlijeko i mliječni proizvodi spadaju u grupu najosjetljivijih proizvoda, pa je tim potreba za kontrolom veća. U savremenom načinu proizvodnje nemoguće je zamisliti bilo kakvu ozbiljniju proizvodnju bez kontrole kvaliteta i higijenske ispravnosti kako proizvoda tako i samog tehnološkog procesa. Koliko je po Vama važno ulagati u nove proizvodne tehnologije, te pratiti europske standarde?

Kada uđete u pogon naše mljekara možete uočiti da je sva tehnološka oprema nova i spade u grupu novijih tehnologija. Ciklus prerade je potpuno zatvoren pod stalnim nadzorom tehnologa sa primjenom HACCP sistema sa svekodnevnom internom  kontrolom. Također, svi proizvodi se kontrolišu i našoj laboratoji i u ovlaštenim laboratorijama. Kako bi mogli opstati moramo svakodnevno ulagati u nove tehnologije, kao i nove proizvode.

 1. Jedna ste od bh. kompanija koja je unaprijedila svoje poslovanje uz podršku EBRD-a i EU kroz projekat "Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini (BiH-SME-CSF)", a koji pomaže ovim preduzećima da uvedu potrebno unaprijeđenje u proizvodnim linijama i svoje poslovanje usklade sa EU direktivama u području zaštite okoline, profesionalnog zdravlja i sigurnosti, te kvalitete proizvoda i sigurnosti. Na koji način je poboljšano vaše poslovanje i ojačana konkurentnost na EU tržištu?

Projekti kao što je projekat EBRD-a i EU su vrlo važni za naš budući razvoj: omogućavaju nove investicije i nove tehnologije koje osiguravaju zaštitu okoline, profesionalnog zdravlja i sigurnosti, te kvalitet i sigurnost proizvoda.

 1. Koliko imate zaposlenih i koliko je za Vas važna zaštita/sigurnost radnika tokom proizvodnog procesa?

Trenutno zapošljavamo 112 radnika prema kojim preduzimamo sve mjere zaštite na radu tokom proizvodnog procesa i dovoljno je iznijeti činjenicu da do sada u toku našeg postojanja nije dolazilo do povreda na radu.

 1. Da li ste zadovoljni poslovnim rezultatima u 2017. godini?

godina za nas je bila izuzetno uspješna. Izvršili smo zacrtana ulaganja u vrijednosti od preko 1.600.000 KM u proširenje našeg proizvodnog objekta, nabavku opreme, novih vozila za distribuciju naših gotovih proizvoda, kao i opremanje laktofriznih stanica na terenu za sakupljanje sirovog mlijeka. Naš plan prerade i prodaje gotovih proizvoda koji je bio zacrtan sa rastom od 20,40% biće uvećan za više od 9 %. Ovo smatram izuzetno velikim uspjehom. Dodao bih da planiramo I dosta aktivnosti u cilju proširenja na druga nova tržišta

     8. Na koja nova tržišta planirate širenje?  Koji su Vaši planovi za razvoj poslovanja na domaćem, regionalnom i EU tržištu u 2018. godini?

Naši planovi se zasnivaju na svakodnevnom širenju, prije svega na domaćem tržištu, kao i zemaljama u okruženju, ali i na zemlje EU, Rusiju, Tursku i dalje. Također je bitno prilagođavati proizvodni program tržištu, osluškivati tržište i njemu se ažurno prilagođavati.

 1. Osim ulaganja u nove proizvodne tehnologije, prepoznati ste i kao kompanija koja ulaže i u zajednicu kroz društveno odgovorno djelovanje. Na koje projekte ste posebno ponosni?

Na prostoru naše mjesne zajednice, koja ima oko 250 domaćinstava u petnaestak naseljnih mjesta, prije 5 godina smo pokrenuli akciju vodosnadbjevanja kroz projekat vrijedan preko 1.5 milliona KM. Projekat smo priveli kraju, a pomogli su nam Ministarstvo poljoprivrede RS, lokalna zajednica, te do sada je finalizirano oko 90% projekta. Ostatak planiramo završiti u ovoj godini.

Projektom će biti osigurano preko 50 kilometara vodovodne mreže sa više pumpnih stanica koje funkcionišu bez problema u radu. Ovim se izuzetno ponosim, jer je lokalna zajednica vjerovala od početka u projekat, iako je bilo neuspjelih pokušaja i prije da se ovakav projekat realizuje.

Također, učestvujemo u pomoći osobama kojima je pomoć najpotrebnija, kao i u projektima od općeg interesa, kao što je izgradnja lokalne infrastrukture, vjerskih objekata i slično.

Intervju sa g. Esadom Jakubovićem, direktorom kompanije „Izazov”

G. Esad Jakubovic Izazov

Tvornica namještaja “Izazov” posluje od 1996. godine. Kompanija je značajno proširila svoje poslovanje posljednjih godina kako na lokalnom, tako i na inostranom tržištu. Također, investirala je u novu opremu, kako bi postala više konkurentna, zahvaljujući finansijskim sredstvima EBRD-a i podršci od strane EU.

Esad Jakubović, direktor kompanije "Izazov" rekao nam je više o svom radu i uspjesima kompanije.

 1. Tvornica namještaja “Izazov” posluje od 1996. godine. Kako je izgledala putanja razvoja kompanije od početka osnivanja?

Kompanija se u početku bavila primarnom preradom drveta da bi početkom 2000. godine instalirali prvu sušaru što je bila osnova za bavljenje finalnom preradom drveta. Godine 2002. nabavljen je prvi CNC stroj za obradu drveta i od tada se kontinuirano ulaže u najsavremeniju tehnologiju. Uporedno sa ulaganjem u tehnologiju, neprekidno se ulaže u edukaciju novih i postojećih radnika kao i  u dizajn proizvoda.

Osim ulaganja u proizvodnju kompanija, „Izazov“ ulaže u proširenje maloprodajne i veleprodajne mreže, tako da danas posjeduje tri vlastita maloprodajna objekta, proizvode  prodaje gotovo svim većim trgovcima namještaja u BiH, a jedan značajan dio proizvoda izvozi u zemlje okruženja i zapadne Europe.

 1. Vaša distributivna mreža prostire se na području cijele BiH, a proizvode izvozite i u zemlje regiona, te europsko tržište. Koliko ste zadovoljni ostvarenim rezultatima na domaćem i inostranim tržištima?

Proces prodaje, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu, je tekao postepeno u etapama. Prvo smo „osvojili“ domaće tržište, a nakon toga nije bilo većih  problema da svoje proizvode plasiramo na inostrano tržište. Tek sa izlaskom na inostrano tržište vi vidite koliko vrijedite i da li su vaši proizvodi dovoljno kvalitetni. Ocjenu svojih proizvoda najlakše je „izvagati“ izlaganjem  na međunarodnim sajmovima. Da bi ste svoje proizvode prodavali vani morate biti konkurentni po pitanju kvalitete, dizajna, cijene i rokova isporuke. Ako ovo ne poštujete, ne možete izvoziti svoje proizvode.

Naša kompanija više od deset godina izvozi svoje proizvode u Crnu Goru i u toj zemlji bilježimo stalni porast potražnje naših proizvoda. Osim Crne Gore, naše proizvode izvozimo u Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Švicarsku, Njemačku i druge zemlje zapadne Europe i u svim zemljama bilježimo rast prodaje. U ovoj godini ćemo imati rast izvoza od cca 80%. Ovaj trend povećanja izvoza ćemo pokušati ostvariti i u 2018. godini.

 1. Koliko je po Vama važno ulagati u nove proizvodne tehnologije, te pratiti europske standarde?

Ulaganje u nove proizvodne tehnologije je od ključne važnosti za rast i razvoj kompanije zajedno sa ulaganjima u radnike, dizajn i kvalitet proizvoda. Bez najkvalitetnije tehnologije nema kvalitetnog proizvoda, proizvod neće biti konkurentan na tržištu, a i kvalitet će biti upitan.

 1. Jedna ste od bh. kompanija koja je unaprijedila svoje poslovanje uz podršku EBRD-a i EU kroz projekat "Podrška konkurentnosti malih i srednjih kompanija u Bosni i Hercegovini (BiH-SME-CSF)", a koji pomaže malim i srednjim kompanijama da uvedu potrebno unaprijeđenje u proizvodnim linijama i svoje poslovanje usklade sa EU direktivama u području zaštite okoline, profesionalnog zdravlja i sigurnosti, te kvalitete proizvoda i sigurnosti. Na koji način je poboljšano vaše poslovanje i ojačana konkurentnost na EU tržištu?

Uz podršku EBRD i EU nabavili smo dva najsavremenija CNC stroja čime smo kvalitet naših proizvoda podigli na viši nivo, povećali smo produktivnost u proizvodnji, smanjili smo utrošak repromaterijala (drveta), te zaštitili radnike u smislu da sve operacije u radu koje su opasne po zdravlje radnika (povrede) sada rade CNC strojevi. Također, uvođenjem ovih strojeva omogućena su i poboljšanja u dizajnu naših proizvoda kao i konkurentnost,  kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. I na kraju povećat će se i proizvodnja i profit kompanije.

 1. Na šta ste posebo ponosni kada je riječ o uspjehu Vaše kompanije?

Brojke potvrđuju naš uspjeh: imao preko 12.000 zadovoljnih klijenata, više od 50 partnera, više od 5.000 spremnih artikala, 127 certifikata i preko 100 zaposlenih.

Prije svega ponosan sam na cca. 140 zadovoljnih uposlenika u ovoj kompaniji koji su svojim radom omogućili da konstantno rastemo i napredujemo. Ponosan sam na činjenicu da više od trećine naših proizvoda izvozimo. Takođe a, obzirom na naš kvalitet, dizajn i cijene, nismo u mogućnosti udovoljiti svim našim kupcima u smislu da imamo veću tražnju od proizvodnih mogućnosti.

Ponosan sam na činjenicu da imamo jedinstven dizajn naših proizvoda, da smo prepoznatljivi na tržštu, da smo lideri u proizvodnji ove vrste namještaja te da imamo veliki broj naših zadovoljnih kupaca koji su prepoznali naš trud i zalaganje u proizvodnji.

 1. Koji trendovi trenutno vladaju na EU tržištu kada je riječ o proizvodnji namještaja?

Postoji više trendova u proizvodnji namještaja. Prije svega, kupci traže kvalitetne i ekološki prihvatljive proizvode. Traže se proizvodi proizvedeni od punog drveta u kombinaciji sa medijapanom, ravnih linija koji su prilagođeni za sve veće zahtjeve krajnjih kupaca.

 1. Šta je po Vama bitno za opstanak jedne kompanije na našem tržištu?

Stalna edukacija i stručno osposobljavanje zaposlenih radnika. Ulaganje u proizvodnju u smislu nabavke novih najsavremenijih strojeva kako bi bili konkurentni na tržištu i na kraju ulaganje u razvoj novih proizvoda i praćenje trendova. Ovdje se kvalitet ne spominje, jer se on podrazumijeva. Bez kvalitetnih proizvoda ne možete rasti i razvijati se.

 1. Koji su Vaši dalji planovi za razvoj poslovanja na domaćem, regionalnom i europskom tržištu?

Po pitanju proizvodnje, plan je da se u sljedećoj godini izgradi  jedan novi proizvodni objekat površine cca 1.500 m2 za proizvodnju tapaciranog namještaja. Prikupljamo potrebnu dokumentaciju za izgradnju savremenog prodajnog objekta površine cca. 4.000 m2 koji će biti izgrađen u Tuzli, a početak izgradnje predviđen je za početak sljedeće godine.

Također, u sledećoj godini je planirana nabavka novih mašina kako bi proizvodnja naših proizvoda bila povećana naspram potražnje za istom.

Po pitanju izvoza, planiramo da nastavimo sa trendom povećanja izvoza, kako postojećih, tako i novih proizvoda.

 1. Ko je Esad Jakubović privatno? Kako provodite slobodno vrijeme i da li imate određene hobije?

Ja sam Esad jakubović, rođen sam 02.05.1965 godine. Završio sam Ekonomski fakultet u Sarajevu. Oženjen sam i roditelj sam dvoje djece, kćerke Emine i sina Tarika. Emina je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarjevu i trenutno je na postdiplomskom studiju, a sin Tarik je učenik četvrtog razreda gimnazije u Tuzli.

Moj hobi je ribolov i svoje slobodno vrijeme (koliko ga imam) provodim u ribolovu. Da se malo pohvalim,  ove godine sam ulovio soma u jezeru Snježnica od cca 40 kg. Osim ribolova volim fotografiju, prirodu i sve što je vezano uz to.

 1. Ko je po Vama uspješan menadžer? Koja je po Vama definicija uspješnog menadžera?

Mislim da je teško naći definiciju uspješnog menadžera. Međutim ako čovjek hoće da bude uspješan u poslu mora raditi i samo raditi. Konstantno, kontinuirano i neprekidno, jer samo radom  se mogu postići zacrtani ciljevi. Naravno, potrebno je imati nesebičnu pomoć porodice, radnih kolega, imati jasan cilj i viziju rasta i razvoja kompanije. Ne treba se baviti nepoštenim radnjama i u svom radu ne smije ugrožavati nikoga.

EBRD i EU podržavaju mala preduzeća u Bosni i Hercegovini

EBRD i EU uspješno implementiraju program “Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini (BiH-SME-CSF)”. Nakon jedne i pol godine dvogodišnjeg projekta, osigurano je 15,7 miliona eura EBRD/EU kredita za malo poduzetništvo, te se očekuje da će mala preduzeća primiti preko 4 miliona eura grant sredstava iz fondova EU.

Mala i srednja preduzeća (SME) imaju ključnu ulogu za ekonomski razvoja. Mala preduzeća i poduzetništvo tradicionalno predstavljaju izvor ekonomskog rasta. Oni su generatori radnih mjesta i doprinose porastu proizvodnje, produktivnosti rada i efikasnosti poslovanja.

Najveći problem privatnog sektora i SME je, pored administrativnih barijera, nedostatak kapitala. Iskustva razvijenih zemalja pokazuju da je poduzetnicima potrebno osigurati povoljne finansijske poticaje čime bi se osigurala sredstva za investiranje.

“Zadovoljni smo uspjehom programa i zahvalni smo EU na kontinuiranoj podršci. Komplementarni smo u našim ciljevima, a naš pristup i zajednički rad omogućuju nam da utječemo na razvoj privrede u Bosni i Hercegovini", kazao je Ian Brown, šef ureda EBRD u BiH.

“Evropska unija uspostavila je dugoročnu saradnju s EBRD-om u provedbi programa podrške malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini, dopunjujući kredit EBRD-a grantom iz IPA sredstava. Ovi programi omogućili su značajne prednosti. Iskustvo EBRD-a u politici malih i srednjih preduzeća u EU ima za cilj omogućiti maksimalne beneficije i daljnje sinergije, olakšavajući uvođenje standarda EU kroz pružanje adekvatnih savjetodavnih usluga kao i bolji pristup finansijskim sredstvima", kazao je Andrea Vera, šef Odjela operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH.

Tekuća podrška EBRD-a i EU usmjerena je na unaprijeđenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na domaćem, regionalnom i evropskom tržištu, kroz usklađivanje sa EU direktivama i standardima u oblasti zaštite na radu, zaštite okoliša, te sigurnosti i kvaliteta proizvoda.

Kroz EBRD kreditnu liniju do sada je finansirano 58 projekata, od kojih su 44 projekta već finalizirana i verifikovana, a 5 će biti verifikovano kroz dva mjeseca. Najviše finansiranih projekata je iz drvoprerađivačke industrije (22%), metaloprerađivačke industrije (12%) i prehrambene industrije (10%).

Mljekara “Pađeni” iz Bileće je jedna od kompanija koja je svoje poslovanje uskladila sa direktivama EU, te čiji proizvodi su od 2016. godine prisutni  na EU tržištu.

“Da bi na našem tržištu kompanija uspjela opstati, stalno treba unaprijeđivati proizvodnju i  proizvode, a da bi se to moglo ostvariti stalno treba ulagati u nove tehnologije kao i nove proizvode. EBRD/EU projekat motivisao nas je da završimo započetu investiciju koja je ove godine iznosila oko 800.000 eura. Završili smo cjelinu koja je u mogućnosti preraditi oko 60.000 litara mlijeka na dan u 30 različitih proizvoda. Kroz ovaj projekat uspjeli smo nabaviti sljedeće: liniju za pakovanje jogurta u boce i agregat za proizvodnju električne energije, te proširiti objekat proizvodne hale”, kazao je Nenad Vukoje, direktor mljekare “Pađeni”.

Od početka svog djelovanja u Bosni i Hercegovini,  EBRD je uložila preko 2 milijarde eura u 146 projekata u zemlji.  Banka  investira  u razvoj infrastrukture,  podršku  malim i srednjim  preduzećima  i jačanje  finansijskog sektora.

Evropska unija je uložila preko 50 miliona eura u sektor malih i srednjih preduzeća u BiH tokom proteklih 15 godina. U 2018. godini bit će dostupno dodatnih15 miliona eura za podršku malim i srednjim poduzećima u sektorima kao što su turizam, prehrambena industrija, drvna i metalna industrija.

Mostar, 16.3.2017. – Evropska banka za obnovu i razvoj u saradnji sa Intera Tehnološkim Parkom prezentovala programe podrške malim i srednjim preduzećima

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa Intera Tehnološkim Parkom i Projektnim konsultantom na implementaciji EBRD kreditne linije za podršku povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini (BiH-SME-CSF), organizovala je seminar na temu "Programi podrške EBRD razvoju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini – usklađivanje sa EU direktivama i standardima u oblasti zaštite na radu, zaštite okoline i sigurnosti i kvaliteta proizvoda". Seminar je održan 16. marta 2017. godine u prostorijama Intera Tehnološkog Parka pred 35 učesnika.

Programe podrške i savjetodavne usluge EBRD za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, učesnicima je predstavio gosp. Zihnija Hasović, Menadžer programa savjetovanja za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Gosp. Muris Mešetović, lokalni koordinator na implementaciji EBRD kreditne linije BiH-SME-CSF, upoznao je učesnike s osnovnim informacijama o kreditnoj liniji te napomenuo da su sredstva od 20 miliona EUR s kreditne linije već plasirana ili rezervisana za predložene projekte od strane malih i srednjih preduzeća u samo godinu dana, iako je bilo predviđeno da kreditna linija traje četiri godine. Međutim, gosp. Mešetović je napomenuo učesnicima da svejedno obave razgovore s partnerskim bankama na implementaciji kreditne linije jer postoji mogućnost da neka od malih i srednjih preduzeća odustanu od finansiranja ili realizuju kredit u manjem iznosu nego što su prethodno planirala. Na ovaj način bi se otvorila prilika za druga preduzeća za finansiranje projekata iz EBRD kreditne linije i mogućnost dobijanja grant sredstava, osiguranih od strane Evropske unije, a u iznosu od 15% od iznosa realizovanog kredita. Gosp. Mešetović je također upoznao učesnike seminara sa zahtjevima i procesom usklađivanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini sa domaćim propisima i EU direktivama i standardima iz oblasti zaštite na radu, zaštite okoliša/životne sredine, te sigurnosti i kvaliteta proizvoda.

Gđica. Erna Kurtović, stručnjakinja za podršku klijentima na implementaciji EBRD kreditne linije BiH SME-CSF, prezentovala je učesnicima primjere dobre prakse u usklađivanju sa domaćim propisima i EU direktivama i standardima iz oblasti zaštite na radu, zaštite okoliša/životne sredine, i sigurnosti i kvaliteta proizvoda, te koristi koje su ostvarila mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini kroz realizaciju projekata iz EBRD kreditne linije BiH-SME-CSF.

Učesnici seminara aktivno su učestvovali u radu na seminaru kroz diskusiju sa predavačima.

Tuzla, 6.3.2017. – Kantonalna privredna komora Tuzla i Evropska banka za obnovu i razvoj prezentovali programe podrške malim i srednjim preduzećima

Kantonalna privredna komora Tuzla u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Projektnim konsultantom na implementaciji EBRD kreditne linije za podršku povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini (BiH-SME-CSF), organizovala je seminar na temu "Programi podrške EBRD razvoju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini – usklađivanje sa EU direktivama i standardima u oblasti zaštite na radu, zaštite okoline i sigurnosti i kvaliteta proizvoda". Seminar je održan 6. marta 2017. godine u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla pred 45 učesnika.

Mr.sc. Nedret Kikanović, Predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla, održao je uvodni govor i poželio dobrodošlicu svim učesnicima na seminaru.

Programe podrške i savjetodavne usluge EBRD za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, učesnicima je predstavio gosp. Zihnija Hasović, Menadžer programa savjetovanja za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Gosp. Muris Mešetović, lokalni koordinator na implementaciji EBRD kreditne linije BiH-SME-CSF, upoznao je učesnike s osnovnim informacijama o kreditnoj liniji te napomenuo da su sredstva od 20 miliona EUR s kreditne linije već plasirana ili rezervisana za predložene projekte od strane malih i srednjih preduzeća u samo godinu dana, iako je bilo predviđeno da kreditna linija traje četiri godine. Međutim, gosp. Mešetović je napomenuo učesnicima da svejedno obave razgovore s partnerskim bankama na implementaciji kreditne linije jer postoji mogućnost da neka od malih i srednjih preduzeća odustanu od finansiranja ili realizuju kredit u manjem iznosu nego što su prethodno planirala. Na ovaj način bi se otvorila prilika za druga preduzeća za finansiranje projekata iz EBRD kreditne linije i mogućnost dobijanja grant sredstava, osiguranih od strane Evropske unije, a u iznosu od 15% od iznosa realizovanog kredita. Gosp. Mešetović je također upoznao učesnike seminara sa zahtjevima i procesom usklađivanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini sa domaćim propisima i EU direktivama i standardima iz oblasti zaštite na radu, zaštite okoliša/životne sredine, te sigurnosti i kvaliteta proizvoda.

Gđica. Erna Kurtović, stručnjakinja za podršku klijentima na implementaciji EBRD kreditne linije BiH SME-CSF, prezentovala je učesnicima primjere dobre prakse u usklađivanju sa domaćim propisima i EU direktivama i standardima iz oblasti zaštite na radu, zaštite okoliša/životne sredine, i sigurnosti i kvaliteta proizvoda, te koristi koje su ostvarila mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini kroz realizaciju projekata iz EBRD kreditne linije BiH-SME-CSF.

Učesnici seminara aktivno su učestvovali u radu na seminaru kroz diskusiju sa predavačima.

 • 1
 • 2

Razvijeno od:

EBRD blue 12mm (E) Crop

Financijski podržano od:

FundedEU logo

Implementirano od:

logo rina

e

w

Partnerske banke:

Copyright © 2016 BiH-SME-CSF

Ovaj dokument je proizveden uz financijsku podršku Evropskog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ovdje iznesena mišljenja su od konsultanata i stoga se ni na koji način ne može protumačiti da prenose službene stavove Evropske Unije.