Intervju sa g. Esadom Jakubovićem, direktorom kompanije „Izazov”

G. Esad Jakubovic Izazov

Tvornica namještaja “Izazov” posluje od 1996. godine. Kompanija je značajno proširila svoje poslovanje posljednjih godina kako na lokalnom, tako i na inostranom tržištu. Također, investirala je u novu opremu, kako bi postala više konkurentna, zahvaljujući finansijskim sredstvima EBRD-a i podršci od strane EU.

Esad Jakubović, direktor kompanije "Izazov" rekao nam je više o svom radu i uspjesima kompanije.

  1. Tvornica namještaja “Izazov” posluje od 1996. godine. Kako je izgledala putanja razvoja kompanije od početka osnivanja?

Kompanija se u početku bavila primarnom preradom drveta da bi početkom 2000. godine instalirali prvu sušaru što je bila osnova za bavljenje finalnom preradom drveta. Godine 2002. nabavljen je prvi CNC stroj za obradu drveta i od tada se kontinuirano ulaže u najsavremeniju tehnologiju. Uporedno sa ulaganjem u tehnologiju, neprekidno se ulaže u edukaciju novih i postojećih radnika kao i  u dizajn proizvoda.

Osim ulaganja u proizvodnju kompanija, „Izazov“ ulaže u proširenje maloprodajne i veleprodajne mreže, tako da danas posjeduje tri vlastita maloprodajna objekta, proizvode  prodaje gotovo svim većim trgovcima namještaja u BiH, a jedan značajan dio proizvoda izvozi u zemlje okruženja i zapadne Europe.

  1. Vaša distributivna mreža prostire se na području cijele BiH, a proizvode izvozite i u zemlje regiona, te europsko tržište. Koliko ste zadovoljni ostvarenim rezultatima na domaćem i inostranim tržištima?

Proces prodaje, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu, je tekao postepeno u etapama. Prvo smo „osvojili“ domaće tržište, a nakon toga nije bilo većih  problema da svoje proizvode plasiramo na inostrano tržište. Tek sa izlaskom na inostrano tržište vi vidite koliko vrijedite i da li su vaši proizvodi dovoljno kvalitetni. Ocjenu svojih proizvoda najlakše je „izvagati“ izlaganjem  na međunarodnim sajmovima. Da bi ste svoje proizvode prodavali vani morate biti konkurentni po pitanju kvalitete, dizajna, cijene i rokova isporuke. Ako ovo ne poštujete, ne možete izvoziti svoje proizvode.

Naša kompanija više od deset godina izvozi svoje proizvode u Crnu Goru i u toj zemlji bilježimo stalni porast potražnje naših proizvoda. Osim Crne Gore, naše proizvode izvozimo u Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Švicarsku, Njemačku i druge zemlje zapadne Europe i u svim zemljama bilježimo rast prodaje. U ovoj godini ćemo imati rast izvoza od cca 80%. Ovaj trend povećanja izvoza ćemo pokušati ostvariti i u 2018. godini.

  1. Koliko je po Vama važno ulagati u nove proizvodne tehnologije, te pratiti europske standarde?

Ulaganje u nove proizvodne tehnologije je od ključne važnosti za rast i razvoj kompanije zajedno sa ulaganjima u radnike, dizajn i kvalitet proizvoda. Bez najkvalitetnije tehnologije nema kvalitetnog proizvoda, proizvod neće biti konkurentan na tržištu, a i kvalitet će biti upitan.

  1. Jedna ste od bh. kompanija koja je unaprijedila svoje poslovanje uz podršku EBRD-a i EU kroz projekat "Podrška konkurentnosti malih i srednjih kompanija u Bosni i Hercegovini (BiH-SME-CSF)", a koji pomaže malim i srednjim kompanijama da uvedu potrebno unaprijeđenje u proizvodnim linijama i svoje poslovanje usklade sa EU direktivama u području zaštite okoline, profesionalnog zdravlja i sigurnosti, te kvalitete proizvoda i sigurnosti. Na koji način je poboljšano vaše poslovanje i ojačana konkurentnost na EU tržištu?

Uz podršku EBRD i EU nabavili smo dva najsavremenija CNC stroja čime smo kvalitet naših proizvoda podigli na viši nivo, povećali smo produktivnost u proizvodnji, smanjili smo utrošak repromaterijala (drveta), te zaštitili radnike u smislu da sve operacije u radu koje su opasne po zdravlje radnika (povrede) sada rade CNC strojevi. Također, uvođenjem ovih strojeva omogućena su i poboljšanja u dizajnu naših proizvoda kao i konkurentnost,  kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. I na kraju povećat će se i proizvodnja i profit kompanije.

  1. Na šta ste posebo ponosni kada je riječ o uspjehu Vaše kompanije?

Brojke potvrđuju naš uspjeh: imao preko 12.000 zadovoljnih klijenata, više od 50 partnera, više od 5.000 spremnih artikala, 127 certifikata i preko 100 zaposlenih.

Prije svega ponosan sam na cca. 140 zadovoljnih uposlenika u ovoj kompaniji koji su svojim radom omogućili da konstantno rastemo i napredujemo. Ponosan sam na činjenicu da više od trećine naših proizvoda izvozimo. Takođe a, obzirom na naš kvalitet, dizajn i cijene, nismo u mogućnosti udovoljiti svim našim kupcima u smislu da imamo veću tražnju od proizvodnih mogućnosti.

Ponosan sam na činjenicu da imamo jedinstven dizajn naših proizvoda, da smo prepoznatljivi na tržštu, da smo lideri u proizvodnji ove vrste namještaja te da imamo veliki broj naših zadovoljnih kupaca koji su prepoznali naš trud i zalaganje u proizvodnji.

  1. Koji trendovi trenutno vladaju na EU tržištu kada je riječ o proizvodnji namještaja?

Postoji više trendova u proizvodnji namještaja. Prije svega, kupci traže kvalitetne i ekološki prihvatljive proizvode. Traže se proizvodi proizvedeni od punog drveta u kombinaciji sa medijapanom, ravnih linija koji su prilagođeni za sve veće zahtjeve krajnjih kupaca.

  1. Šta je po Vama bitno za opstanak jedne kompanije na našem tržištu?

Stalna edukacija i stručno osposobljavanje zaposlenih radnika. Ulaganje u proizvodnju u smislu nabavke novih najsavremenijih strojeva kako bi bili konkurentni na tržištu i na kraju ulaganje u razvoj novih proizvoda i praćenje trendova. Ovdje se kvalitet ne spominje, jer se on podrazumijeva. Bez kvalitetnih proizvoda ne možete rasti i razvijati se.

  1. Koji su Vaši dalji planovi za razvoj poslovanja na domaćem, regionalnom i europskom tržištu?

Po pitanju proizvodnje, plan je da se u sljedećoj godini izgradi  jedan novi proizvodni objekat površine cca 1.500 m2 za proizvodnju tapaciranog namještaja. Prikupljamo potrebnu dokumentaciju za izgradnju savremenog prodajnog objekta površine cca. 4.000 m2 koji će biti izgrađen u Tuzli, a početak izgradnje predviđen je za početak sljedeće godine.

Također, u sledećoj godini je planirana nabavka novih mašina kako bi proizvodnja naših proizvoda bila povećana naspram potražnje za istom.

Po pitanju izvoza, planiramo da nastavimo sa trendom povećanja izvoza, kako postojećih, tako i novih proizvoda.

  1. Ko je Esad Jakubović privatno? Kako provodite slobodno vrijeme i da li imate određene hobije?

Ja sam Esad jakubović, rođen sam 02.05.1965 godine. Završio sam Ekonomski fakultet u Sarajevu. Oženjen sam i roditelj sam dvoje djece, kćerke Emine i sina Tarika. Emina je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarjevu i trenutno je na postdiplomskom studiju, a sin Tarik je učenik četvrtog razreda gimnazije u Tuzli.

Moj hobi je ribolov i svoje slobodno vrijeme (koliko ga imam) provodim u ribolovu. Da se malo pohvalim,  ove godine sam ulovio soma u jezeru Snježnica od cca 40 kg. Osim ribolova volim fotografiju, prirodu i sve što je vezano uz to.

  1. Ko je po Vama uspješan menadžer? Koja je po Vama definicija uspješnog menadžera?

Mislim da je teško naći definiciju uspješnog menadžera. Međutim ako čovjek hoće da bude uspješan u poslu mora raditi i samo raditi. Konstantno, kontinuirano i neprekidno, jer samo radom  se mogu postići zacrtani ciljevi. Naravno, potrebno je imati nesebičnu pomoć porodice, radnih kolega, imati jasan cilj i viziju rasta i razvoja kompanije. Ne treba se baviti nepoštenim radnjama i u svom radu ne smije ugrožavati nikoga.

Razvijeno od:

EBRD blue 12mm (E) Crop

Financijski podržano od:

FundedEU logo

Implementirano od:

logo rina

e

w

Partnerske banke:

Copyright © 2016 BiH-SME-CSF

Ovaj dokument je proizveden uz financijsku podršku Evropskog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ovdje iznesena mišljenja su od konsultanata i stoga se ni na koji način ne može protumačiti da prenose službene stavove Evropske Unije.