Banja Luka, 27.2.2017. - Privredna komora Repubike Srpske i Evropska banka za obnovu i razvoj prezentovali programe podrške malim i srednjim preduzećima

Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Projektnim konsultantom na implementaciji EBRD kreditne linije za podršku povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini (BiH-SME-CSF), organizovala je seminar na temu "Programi podrške EBRD razvoju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini – usklađivanje sa EU direktivama i standardima u oblasti zaštite na radu, zaštite okoline i sigurnosti i kvaliteta proizvoda". Seminar je održan 27. februara 2017. godine u prostorijama Privredne komore RS u Banja Luci pred 65 učesnika.

Gospođa Dragica Ristić, direktorica Privredne komore RS, je održala uvodni govor i poželjela dobrodošlicu svim učesnicima na seminaru.
Programe podrške i savjetodavne usluge EBRD za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, učesnicima je predstavio gosp. Zihnija Hasović, Menadžer programa savjetovanja za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Gosp. Muris Mešetović, lokalni koordinator na implementaciji EBRD kreditne linije BiH-SME-CSF, upoznao je učesnike s osnovnim informacijama o kreditnoj liniji te napomenuo da su sredstva od 20 miliona EUR s kreditne linije već plasirana ili rezervisana za predložene projekte od strane malih i srednjih preduzeća u samo godinu dana, iako je bilo predviđeno da kreditna linija traje četiri godine. Međutim, gosp. Mešetović je napomenuo učesnicima da svejedno obave razgovore s partnerskim bankama na implementaciji kreditne linije jer postoji mogućnost da neka od malih i srednjih preduzeća odustanu od finansiranja ili realizuju kredit u manjem iznosu nego što su prethodno planirala. Na ovaj način bi se otvorila prilika za druga preduzeća za finansiranje projekata iz EBRD kreditne linije i mogućnost dobijanja grant sredstava, osiguranih od strane Evropske unije, a u iznosu od 15% od iznosa realizovanog kredita. Gosp. Mešetović je također upoznao učesnike seminara sa zahtjevima i procesom usklađivanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini sa domaćim propisima i EU direktivama i standardima iz oblasti zaštite na radu, zaštite okoliša/životne sredine, te sigurnosti i kvaliteta proizvoda.

Gđica. Erna Kurtović, stručnjakinja za podršku klijentima na implementaciji EBRD kreditne linije BiH SME-CSF, prezentovala je učesnicima primjere dobre prakse u usklađivanju sa domaćim propisima i EU direktivama i standardima iz oblasti zaštite na radu, zaštite okoliša/životne sredine, i sigurnosti i kvaliteta proizvoda, te koristi koje su ostvarila mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini kroz realizaciju projekata iz EBRD kreditne linije BiH-SME-CSF.

Učesnici seminara aktivno su učestvovali u radu na seminaru kroz diskusiju sa predavačima, a u diskusiji je učestvovala i gđa Olivera Radić, rukovodilac Centra za makroekonomiju, unapređenje poslovanja i bonitete Privredne komore Republike Srpske.

Razvijeno od:

EBRD blue 12mm (E) Crop

Financijski podržano od:

FundedEU logo

Implementirano od:

logo rina

e

w

Partnerske banke:

Copyright © 2016 BiH-SME-CSF

Ovaj dokument je proizveden uz financijsku podršku Evropskog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ovdje iznesena mišljenja su od konsultanata i stoga se ni na koji način ne može protumačiti da prenose službene stavove Evropske Unije.