Mostar, 16.3.2017. – Evropska banka za obnovu i razvoj u saradnji sa Intera Tehnološkim Parkom prezentovala programe podrške malim i srednjim preduzećima

20170316 110156
20170316 110206
20170316 113736
20170316 113818
20170316 124118
20170316 124135

Razvijeno od:

EBRD blue 12mm (E) Crop

Financijski podržano od:

FundedEU logo

Implementirano od:

logo rina

e

w

Partnerske banke:

Copyright © 2016 BiH-SME-CSF

Ovaj dokument je proizveden uz financijsku podršku Evropskog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ovdje iznesena mišljenja su od konsultanata i stoga se ni na koji način ne može protumačiti da prenose službene stavove Evropske Unije.